మట్టి గణనాథుల ఉచిత పంపిణీ

  • Post category:Nandyal

మట్టి గణనాథుల ఉచిత పంపిణీ నంద్యాల (BnNews) 31 ఆగష్టు: పట్టణంలోని బాలాకాడమీ రవీంద్ర విద్యా సంస్థలు మట్టి వినాయకుల…

ఆర్ధిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కలెక్టర్ తో సమీక్ష సమావేశం

  • Post category:Nandyal

ఆర్ధిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కలెక్టర్ తో సమీక్ష సమావేశం నంద్యాల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానంలోని (RARS)…